电话 : +13013839023

地址 : 广东,中山,中山十四村绿杨居18栋201

资讯中心

与欧拉黑猫白猫结成三剑客 欧拉新车命名好猫

与欧拉黑猫白猫结成三剑客 欧拉新车命名好猫

2022-06-22

近日 ,欧拉官方公布,旗下全新小型纯电动SUV“ES11”正式命名为“欧拉好猫”,此后 ,欧拉好猫将联袂黑猫和白猫 ,以壮大的“三剑客”声势强势出击新能源车市。

欧拉好猫在2020成都车展上初次表态,新车经由过程弧形线条的利用 、长轴短悬的设计,打造了复古将来的概念 ,整体车型较为圆润、可爱 。卵形的头灯共同前包抄底部贯串式进气口,使新车辨识度获得很好地晋升。前脸采取封锁式进气格栅设计,这是纯电动车的标记性设计。

车身侧面 ,圆弧形的车顶和年夜尺寸轮圈,让该车看上去加倍时尚,双色车身也让车辆看起来更像是戴了一顶帽子 。尾部方面 ,新车尾部的设计丰满性感,为了不粉碎车尾的整体性,尾灯被设计在摆布两侧后保险杠上方 ,年夜尺寸梯形派司区域共同平直的后备厢盖边沿直线,进一步丰硕其整体条理感 。按照之前的申报信息显示,在车身尺寸方面 ,新车长宽高别离为4235、1825 、1596mm ,轴距为2650mm。

动力方面,新车作为基于长城汽车柠檬+咖啡智能平台打造的首款新能源车型,将搭载一台由结合汽车电子有限公司出产的型号为TZ153XS000驱动机电 ,其最年夜功率为143Ps。同时,其还将配备由蜂巢能源科技有限公司出产的三元锂离子电池组 。

桐庐家园网络技术有限公司
【读音】:

jìn rì ,ōu lā guān fāng gōng bù ,qí xià quán xīn xiǎo xíng chún diàn dòng SUV“ES11”zhèng shì mìng míng wéi “ōu lā hǎo māo ”,cǐ hòu ,ōu lā hǎo māo jiāng lián mèi hēi māo hé bái māo ,yǐ zhuàng dà de “sān jiàn kè ”shēng shì qiáng shì chū jī xīn néng yuán chē shì 。

ōu lā hǎo māo zài 2020chéng dōu chē zhǎn shàng chū cì biǎo tài ,xīn chē jīng yóu guò chéng hú xíng xiàn tiáo de lì yòng 、zhǎng zhóu duǎn xuán de shè jì ,dǎ zào le fù gǔ jiāng lái de gài niàn ,zhěng tǐ chē xíng jiào wéi yuán rùn 、kě ài 。luǎn xíng de tóu dēng gòng tóng qián bāo chāo dǐ bù guàn chuàn shì jìn qì kǒu ,shǐ xīn chē biàn shí dù huò dé hěn hǎo dì jìn shēng 。qián liǎn cǎi qǔ fēng suǒ shì jìn qì gé shān shè jì ,zhè shì chún diàn dòng chē de biāo jì xìng shè jì 。

chē shēn cè miàn ,yuán hú xíng de chē dǐng hé nián yè chǐ cùn lún quān ,ràng gāi chē kàn shàng qù jiā bèi shí shàng ,shuāng sè chē shēn yě ràng chē liàng kàn qǐ lái gèng xiàng shì dài le yī dǐng mào zǐ 。wěi bù fāng miàn ,xīn chē wěi bù de shè jì fēng mǎn xìng gǎn ,wéi le bú fěn suì chē wěi de zhěng tǐ xìng ,wěi dēng bèi shè jì zài bǎi bù liǎng cè hòu bǎo xiǎn gàng shàng fāng ,nián yè chǐ cùn tī xíng pài sī qū yù gòng tóng píng zhí de hòu bèi xiāng gài biān yán zhí xiàn ,jìn yī bù fēng shuò qí zhěng tǐ tiáo lǐ gǎn 。àn zhào zhī qián de shēn bào xìn xī xiǎn shì ,zài chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,xīn chē zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4235、1825、1596mm,zhóu jù wéi 2650mm。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē zuò wéi jī yú zhǎng chéng qì chē níng méng +kā fēi zhì néng píng tái dǎ zào de shǒu kuǎn xīn néng yuán chē xíng ,jiāng dā zǎi yī tái yóu jié hé qì chē diàn zǐ yǒu xiàn gōng sī chū chǎn de xíng hào wéi TZ153XS000qū dòng jī diàn ,qí zuì nián yè gōng lǜ wéi 143Ps。tóng shí ,qí hái jiāng pèi bèi yóu fēng cháo néng yuán kē jì yǒu xiàn gōng sī chū chǎn de sān yuán lǐ lí zǐ diàn chí zǔ 。上一篇:将本月内上市 丰田亚洲龙将推两款全新车型

发表评论